Judilex

El meu nou projecte:

Judilex és el meu nou projecte, junt amb altres companys, fora del món de la judicatura. Un projecte alineat amb les meves funcions com a jutgessa durant tots aquests anys: abans treballava des d’una posició de neutralitat per aconseguir resoldre conflictes, ara, amb la mateixa integritat, treballo amb les empreses per fer que no s’arribin a produir. 

WWW.JUDILEX.CAT

Mi nuevo proyecto:

Judilex es mi nuevo proyecto, junto con otros compañeros, fuera del mundo de la judicatura. Un proyecto alineado con mi función como jueza durante todos estos años: antes trabajaba desde una posición de neutralidad para conseguir resolver conflictos, ahora, con la misma integridad, trabajo con las empresas para hacer que éstos no se lleguen a producir.

WWW.JUDILEX.ES

Anuncios